KVALITÉ OCH MILJÖ

Connector Byggteknik arbetar aktivt med hållbarhet i projekt.

Hållbarhet är ett brett koncept och vilket byggmaterial som är det mest hållbara beror på situationen.

Genom nogranna val i projektet m.h.t. material och metoder vill Connector Byggteknik vara i framkant i  hållabarhetsutvecklingen

Stålbyggnader har inte bara många goda tekniska egenskaper. Stålbyggnader medför även en hög grad av miljöanpassning av byggandet, och inte minst många goda miljöegenskaper under användningstiden. Inga andra materialkombinationer i byggnader medför samma höga återvinningsbarhet/återbruksbarhet, är lika lågemitterande, kan förhindra fuktproblem, eller är lika materialeffektiva, samtidigt som alla tekniska och funktionella krav kan tillgodoses.

Med Connector Byggtekniks samverkansprodukter tar vi tillsammans ställning för en bättre framtid

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!