KVALITÉ OCH MILJÖ

Miljöpolicy

Connector Byggteknik vill bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden genom nogranna val av miljöanpassade bygg- och kringmaterial.

Våra riktlinjer

För att minimera vår egen miljöpåverkan och nå våra ambitioner inom vår bransch skall vi:

  • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
  • Ständigt utveckla vårt eget arbetssätt och våra produkter med miljömedvetet tänkande.
  • Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet.
  • Samverka aktivt med leverantörer och utforma krav för att få fram tydlig miljö- information, samt uppnå miljöförbättringar avseende material, produkter och transporter.
  • Samverka med våra professionella kunder/ beställare för att uppnå bästa möjliga material- och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt.
  • Aktivt verka för att minska energi- och materialförbrukning på våra projekt.
  • Effektivisera och minska våra transporter till våra arbetsplatser.

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!