EPD

CSB – Samverkansbalk

I år 2025 planerar regeringen att införa nya lagar som kommer att innebära betydande begränsningar när det gäller miljöpåverkan. Denna viktiga utveckling kommer att sätta strängare krav på produkter och tjänster för att minska deras inverkan på vår planet. Inom bygg- och konstruktionsindustrin är det viktigt att vara medveten om dessa kommande förändringar och att anpassa sig till de nya normerna för hållbarhet.
I denna kontext är Connector CSB/samverkansbalken särskilt intressant och värdefull. Den sticker ut som en av de mest miljövänliga balkarna på marknaden jämfört med konkurrerande alternativ. Det finns flera skäl till varför företag och organisationer bör överväga att välja CSB:

. Låg miljöpåverkan: Connector CSB har designats med hänsyn till hållbarhet och minimerar sin påverkan på miljön. Den är tillverkad med material och processer som är skonsamma mot naturen.
Energieffektivitet: CSB-balken är utformad för att uppfylla höga standarder när det gäller energieffektivitet. Detta kan bidra till minskad energiförbrukning i byggnader, vilket är avgörande för att uppfylla de nya miljölagarna.
Besparing och miljöskydd: CSB är dimensionerad för att klara brandklassning upp till R90, vilket innebär att den inte behöver ytterligare brandskydd. Detta inte bara minskar kostnader betydligt utan minimerar också farliga miljöutsläpp och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.
Hybridbalk för olika stommar: Connector CSB är en hybridbalk som är mångsidig och passar olika typer av stommar, inklusive stål, betong och trä. Detta gör det till en idealisk lösning för olika byggprojekt.
Halvprefabrikation: Våra CSB är halvprefabricerade, vilket innebär att vi snabbt kan anpassa balkarna till olika projekt och därmed erbjuda snabba leveranstider.

Samverkansbalk

EPD HUB, HUB-0763

EPD

Tak-  och Bjälklagsplåt

Att alla på vår jord ska kunna leva ett gott liv – med de begränsade tillgångar vi har – är nog de flesta överens om. Lika eniga är vi om att nästa generation ska ges samma goda livsvillkor som vi.
Inom ArcelorMittal Construction är vi fullt medvetna om de utmaningar som vi tillsammans står inför och arbetar aktivt med att finna hållbara lösningar.
Lång livslängd och hög återvinningsgrad gör stålet till framtidens material.
Det mesta av stålets miljöpåverkan sker i stålkretsloppets första steg.
Om stålet återbrukas gång på gång längs sin livscykel minimeras de
miljöeffekter som stålet har vid nyproduktion.

XCarb® – innovativa lösningar för framtidens stål
För att möta en växande efterfrågan på grönt stål investerar ArcelorMittal –
inom ramen för det egna initiativet XCarb® – i fossilfri teknik och innovativa
lösningar för framställning av stål med låg kolhalt.

Transparenta kring miljö
I ett miljöperspektiv är byggsektorn en välutvecklad bransch med ett
flertal olika bedömningssystem, certifieringar och krav.
Som materialleverantör bidrar vi till hållbara lösningar genom att vara
transparenta med miljöfakta kring våra produkter och lista relevanta
uppgifter i miljöbedömningssystem som våra kunder enkelt kommer åt.

Egenproducerade produkter miljöbedömda
Via Byggvarudeklarationer deklareras våra produkters ämnesinnehåll. Produkter och beläggningar miljöbedöms kontinuerligt.
Kraven varierar beroende på bygget. Det finns därför finns det flera bedömningssystem som tar hänsyn till olika hållbarhetsrelaterade aspekter. I dagsläget är vi anslutna till tre olika system: Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA*.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN
Gör heltäckande bedömningar av byggvaror för att främja produktutveckling
mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

SUNDAHUS
Bedömer produkter för att skapa en värdefull bebyggd miljö genom att
möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön.

BASTA
Basta-registret syftar till att fasa ut användningen av ämnen med
särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror*.

Samverkansbalk

EPD-AMC-20210146-CBB2-EN

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!

CSB – samverkansbalk som ger ditt bygge en bra stomme

CSB är ett mycket flexibelt och kostnadseffektivt stomsystem. Denna produkt är en till hundra procent integrerad stålbalk som hjälper dig att skapa tunna bjälklag med stora öppna ytor som passar alla typer av byggnader.

Passar bäst för byggen med flera våningar

CSB samverkansbalk passar bäst för byggnader med flera våningar som kontorshus, sjukhus, hotell, skolor, gallerior, parkeringshus och offentliga byggnader. Eftersom brandskyddet är inbyggt slipper du krångel med det.

Vi levererar snabbt och säkert direkt till arbetsplatsen där CSB behövs. Lyft och montering är heller inget problem, det utförs enkelt och smidigt med en mindre kran eftersom CSB är en av marknadens lättaste samverkansbalkar.

Vi hjälper dig med hela dimensioneringen

CSB går enkelt att kombinera med håldäck, plattbärlag, combideck och med traditionella platsgjutna slakarmerade- eller efterspända bjälklag. Vi kan erbjuda ett komplett stomsystem med såväl samverkansbalk som samverkanspelare och hjälper dig även med dimensioneringen av din stomme.

Därför ska du välja vår samverkansbalk.

 • Du får en trygg och pålitlig leverantör för hela stommen.
 • Vi erbjuder enkla och snabba montage.
 • Vi är CE-märkta enligt branschstandarden SS EN 1090–1
 • Vi levererar snabbt och smidigt direkt från tillverkning i Västerås,
 • Vårt stomsystem med samverkansbalk är mycket kostnadseffektivt i alla led.
 • Systemet är skilt från prefab-industrin och är därför flexibelt och lättanpassat.
 • Inbyggt brandskydd ger större säkerhet.
 • Anlitar du oss så dimensionerar vi och tar ansvar för hela stommen.

Flexibla lösningar inom byggnation

Våra stomsystem med samverkansbalkar och samverkanspelare erbjuder många lösningar inom byggnation och konstruktion. Du kan alltid lita på oss – vi är med under hela processen tills uppdraget är slutfört. Vårt främsta fokus ligger på leverans av stål och samverkansbalkar samt montage av kompletta samverkansstommar.

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller önskar ett offertförslag. Vi kan leverera en hel stomme med samverkansbalkar och har dessutom marknadens kortaste leveranstid. Behöver du en leverantör som är engagerad och positiv och erbjuder snabba och smidiga montage så är det oss du ska höra av dig till.

 

Samverkansbalk – vårt arbetssätt

 • Det är du som bestämmer. Utifrån projektets handlingar och dina behov och önskemål tar vi fram bästa möjliga stomlösning – skräddarsydd just för dig. Du bestämmer omfattningen på projektet och självklart står vi för monteringen om det skulle behövas.
 • Vi kan vara din personliga expert när det handlar om samverkansbalk och stommar. Du behöver inte ta hjälp av andra entreprenörer eftersom vi tar hand om allt – projektering, leverans och montage. På det sättet blir beslutsvägarna korta och du får en trygg samarbetspartner genom hela projektet.
 • Arbetet kommer igång snabbt. Vårt koncept handlar om enkelhet, kvalitet och förtroende. Vi tar hand om helheten från start till mål och håller täta kontakter så att du kan vara trygg i att allt blir utfört på ett tillfredsställande sätt.
 • Stomsystemet är brandsäkert utan extra brandisolering och ljudberäkningar visar att även högt ställda ljudkrav inte är någon match.

Våra samverkansbalkar

CSB H30

Denna smarta och smidiga produkt erbjuder full samverkan i de flesta konstruktioner, är enkel och snabb att montera och kan levereras snabbt. Det är en beprövad balk som erbjuder estetiska möjligheter med låg höjd under valvet. Den är dessutom brandklassad utan behov av extra brandskydd.

CSB 210, 300, 500

Denna balk levereras i tre bredder, 210, 290 och 490 mm. Den är beprövad i en rad olika projekt i mer än 20 år och är perfekt vid ombyggnad. Full samverkan, enkelt och snabbt montage och snabba leveranstider.

Vi levererar hela stommen

Alla byggare som har ett schema att hålla vet hur viktigt det är att alla komponenter är på plats på arbetsplatsen när de behövs. Ett bra sätt att minska stress kring leveranstider och scheman är att välja en och samma leverantör för samverkansbalk och stomsystem. Om du anlitar oss slipper du förseningar och sparar tid. Traditionellt har byggföretag köpt delar av stommen från olika leverantörer och byggnadsingenjören har varit ansvarig för att alla delar ska fungera tillsammans.

Med våra lösningar slipper du dessa problem, då vi erbjuder primärkonstruktioner med egentillverkade huvudkomponenter. Vi producerade vårt första stomsystem för över 20 år sedan så vi har lång erfarenhet. Anlitar du oss kommer ditt bygge vara i trygga händer.
Bostäder, köpcentrum, industribyggnader, offentliga lokaler, parkeringsdäck – med våra samverkansbalkar och stomsystem kan vi hjälpa dig med de flesta byggprojekt.

Vad är EPD?

EPD står för Environmental Product Declaration. Environmental Product Declaration. Det är en standardiserad rapport som ger information om en produkts miljöprestanda över hela dess livscykel. Denna typ av deklaration används ofta för att ge konsumenter och företag insikt i hur en produkt påverkar miljön från råvaruproduktion till avfallshantering.

EPD innehåller information om t ex:
• Material som används för att tillverka produkten och dess ursprung.
• Energianvändning och utsläpp under produktionsfasen.
• Energiförbrukning och utsläpp som härrör från transport av råvaror och produkten själv.
• Miljöpåverkan under den tid då produkten används.
• Hur produkten kan återvinnas eller avyttras och vilken miljöpåverkan det kan ha.

Genom att tillhandahålla denna information hjälper EPD företag och konsumenter att fatta informerade beslut om vilka produkter som är mer miljövänliga. Det bidrar också till att främja hållbarhet och minska den övergripande miljöpåverkan från produkter och tjänster. EPD följer ofta internationella standarder, till exempel ISO 14025 och EN 15804.