produkter

Connector samverkanspelare (CSP)

CSP är vår samverkanpelare. Leverreas ofta som rund eller fyrkantig. Det bestämmer du. Vår samverkanpelare tillåter stora laster med slanka dimensioner samt att den dimensioneras för brandlastfall r30, r60, r90. Det gör den effektiv att använda där du önskar invändiga fristående pelare i tex skolor, kontor, parkeringshus m.m.

Runda och fyrkantiga samverkanspelare

Invändiga fristående pelare används ofta inuti byggnader. Denna typ av pelare står fri från de yttre väggarna och tjänar som en inre bärande struktur. Fristående pelare kan vara en arkitektonisk designfunktion eller en nödvändig strukturell komponent beroende på byggnadens layout och krav.
Invändiga fristående pelare används ibland för att skapa en öppen och rymlig interiör, särskilt i moderna och arkitektoniskt intressanta byggnader. Dessa pelare kan användas för att definiera olika områden inom en stor öppen yta.
Ibland kan fristående pelare vara nödvändiga för att ge strukturellt stöd till taket eller övre våningar i en byggnad. De kan hjälpa till att överföra laster från taket till marken.
Pelare kan påverka rumslig konfiguration och användningen av utrymmet. De kan användas för att stödja horisontella strukturer, såsom balkar och takbjälkar.
Fristående pelare kan tillverkas av olika material, inklusive stål, trä eller betong, beroende på byggnadens krav och estetik.
Det är viktigt att påpeka att när man använder invändiga fristående pelare, måste man beakta hur de påverkar utformningen, användbarheten och den övergripande strukturen av byggnaden. En välgenomtänkt design och rätt konstruktiv ingenjörskonst är nödvändiga för att säkerställa att pelarna uppfyller både estetiska och funktionella krav.

Se våra referenser

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!

Connector Byggteknik AB

Omformargatan 2,
721 37 Västerås

Jim W Hedström

VD

070-388 02 01
jim@connector.nu

Vito Gallo

Projektledare stomme och balk

070-813 61 99
vito@connector.nu

Niklas Hörnstedt

Montage

070-555 12 01
niklas@connector.nu