PROJEKTERING

Vi erbjuder allt inom
K-projektering

Det utförs av våra duktiga konstruktörer som tillsammans besitter erfarneheter inom:

  • Stålkonstruktioner
  • Betongkonstruktioner
  • Träkonstruktioner
  • Grunder
  • Prefab

Med innovativa idéer tycker vi om att tänka utanför boxen mot en annars traditionell bransch. Vi kommer gärna in tidigt i projektet och hjälper till med utveckling och goda råd för att ditt projekt ska bli så effektivt som möjligt och undvika fallgroparna senare.

Då Connector Byggteknik också är leverantörer inom stål och betong, samt entreprenörer med vana av leveranser och montage ger det oss flera fördelar och kunnande i vad som är viktigt i byggprocessen. Vad är det som är kostnadsdrivande, hur undviker vi problemen, hur säkerställer vi svåra moment såsom vinterprojekt, trånga arbetsplatser m.m.

Tidigt tar vi med oss våra erfarenheter inom hållbarhet, arbetsmiljö, val av material m.h.t. trapnsporter och miljö tidigt in i projketeringen.

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!