Komplett leverantör av stomlösningar.

Connector Byggteknik erbjuder byggbranschen kompletta lösningar för din stomme. Med mångårig erfarenhet av projketering, tillverkning, leveranser och montage kan vi ta ett helhetsgrepp om projektet. I samråd med beställaren tar vi fram den för projektet mest optimala lösningen och väljer lämpligt material i form av betong, stål eller trä.
Vi styr alla skeden av projektet från projektering och tillverkning fram till ett fullt färdigt montage av stommen.

OM OSS

Vilka är vi?

Connector Byggteknik AB är en stark aktör inom byggteknik med fokus på stål, betong och trä produkter- och stommar.

Verksamheten bedrivs från Västerås under ledning av Jim W Hedström, VD.

Vi vill påstå att vi är specialister på samverkansprodukter samt stommar inom stål- och betong och trä där fokus ligger på att använda materialets bästa egenskaper på rätt ställe. Vi ska inte bygga grövre, större, robustare än vad projektet kräver.

Vår drivkraft i projekt har alltid vart att göra något bra ”tillsammans”. Försöka att påverka branschen till Nya metoder och arbetssätt och göra stommar och komponenter som är kostnadseffektiva för samtliga inblandade. Det är och ska alltid vara ett lagspel.

Vi tycker om att se framåt, driva på mot tydliga mål med kunden/beställaren och projektet i fokus.

Vi har tre tydliga avdelningar:

1. Projektering inom konstruktion.

Connector Byggteknik bedriver innovativ och kreativ konsultverksamhet inom projektering av byggnadskonstruktioner för att maximera kundnöjdheten. Vi är verksamma inom den svenska byggbranschen. Med stort engagemang, nyfikenhet och erfarenhet tar vi oss an att förverkliga dina önskemål.

 

2. Tillverkning och leveranser

Tillverkning och leveranser av samverkansprodukter såsom samverkansbalkar, CSB och samverkanspelare, CSP. Leveranser sker inom Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 

3. Entreprenad av kostnadseffektiva stommar

Connector Byggteknik AB tar hand om hela ditt projekt som helhetsleverantör för K-rpjektering, tillverkning, leverans och montage av stommen. Vi är förespråkare av samverkan/partnering då det finns mycket fördelar med arbetssätte för samtliga inblandade. Oavsett typ av projekt eller material är vi ditt självklara val.

Vårt erbjudande projektering:

Vi tillhandahåller tjänster inom dimensionering, projektering, utredning och besiktning av konstruktioner inom allt från stora byggprojekt vid ny- och ombyggnationer av bostäder, skolor, förskolor, kontor, industribyggnader, hallbyggnader till enklare konstruktionsutredningar. Vi strävar alltid att leverera de mest fördelaktiga pris- och produktionsmässigt fördelaktiga lösningarna, oavsett om det gäller konstruktioner i betong, stål eller trä.

 

Vårt erbjudande leveranser:

Vi tillverkar och leverar kostnadseffektiva och miljövänliga samverkansprodukter såsom samerkansbalkar, CSB och samverkanspelare, CSP.

Vi vågar påstå att vi har Sveriges snabbaste leveranstider.

All tillverkning är kontrollerad enl. SS-EN 1090-1 samt SS-EN 3834-2

 

Vårt erbjudande entreprenader:

Komplett stomentreprenad från grundläggning till färdig stomme oavsett om det gäller stål, betong eller trä.

Vi är mycket positiva till samverkan/partnering inom entreprenadsidan. Här finns möjlighet efter överenskommelse att Connector Byggteknik AB tar hand om fler delar i projektet såsom tak, fasader, trappor m.m. Genom partnering/samverkan finns egentligen inga gränser.

Exempel på överenskommelse, entreprenad, samverkan:

Steg 1

Ni har ett projekt som ska igång.

Steg 2

I tidigt skede tar ni kontakt med Connector Byggteknik AB och vill ha hjälp med bästa möjliga lösning för just ert projekt.

Steg 3

Tillsammans bollar vi idéer utifrån era önskemål, gärna tillsammans med er arkitekt. För att sätta bästa lämpliga lösning gällande grund, stomme, väggar och tak.

Steg 4

När vi är överens påbörjar vi projekteringen och vi tar hand om Bas-P.

Steg 5

När projekteringen börjat falla på plats startar vi upphandling av material och montörer gällande grund, stomme, vägg och tak. Vi utnyttjar era och våra kontakter för att hitta de mest ekonomiska lösningarna.

Steg 6

När bygget drar igång sätter vi en arbetsledning på plats gällande de delar som är upphandlade av oss. Vi har ett nära samarbete med er platschef och projektledare.

Steg 7

Tillsammans ser vi till att på bästa och mest effektiva sätt driva fram ert projekt från start till mål.

Genom samverkan kan vi alltid vara billigare än ert billigaste anbud

Då vi kan ha hand om helheten från projekteringen till leverans till montage kan vi på så sätt ha påslag som är lägre än branschstandard. Här hittar vi en nivå som passar oss alla.

Därför arbeta enligt vårt sätt!

  1. Det är enkelt, för er och för oss
  2. Det finns stora ekonomiska fördelar.
  3. Projekten kostar aldrig mer än vad det ”måste” kosta för att färdigställas
  4. Det är ett öppet och ärligt sätt att arbete som i sin tur skapar engagemang hos alla inblandade
  5. Upphandling går fort vilket gör att det i sin tur går snabbt att komma i gång med viktiga moment i projektet. Hela momentet med att gå ut och fråga pris på stomentreprenaden försvinner då vi tillsammans handlar upp de olika delarna till självkostnad.
  6. Ni behöver ha få kontakter i projektet. Vilket gör att ni kan ha en relativt liten projektorganisation
  7. Effektivt löser vi eventuella problem tillsammans. Problem som normalt kanske skulle leda till långa ekonomiska diskussioner löses istället snabbt och effektivt.
  8. Ni har hela tiden full koll på projektets verkliga kostnad.
  9. Ändrad omfattning inom projektet kan enkelt justeras, växa eller minska.

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!