Produkter

Takplåt/Högprofil- TP 74

TP74 används med fördel i konstruktioner med höga krav på bärförmåga över längre spännvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som isolerat yttertak och sidöverlapp sker i profilbotten. Montering enligt våra föreskrifter ger ett starkt och stabilt montage. Montering av tätband och sidoöverlappskruv tätar ytterligare.

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spännvidder upp till 6m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.

 

Samverkansbalk

Faktablad

Samverkansbalk

Användningsområde:

– Skärmtak
– Carport
– Altaner

 

Produkter

Takplåt/Högprfil- TP 127i (innertak)

TP127i används med fördel i konstruktioner med höga krav på bärförmåga över längre spännvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som isolerat yttertak och sidöverlapp sker i profilbotten. Montering enligt våra föreskrifter ger ett starkt och stabilt montage. 

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spännvidder upp till 8m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.

 

Samverkansbalk

Faktablad

Samverkansbalk

Användningsområde:

– Skärmtak
– Carport
– Altaner
– Yttertak (Hallar, skolor, kontor m.m.)

 

Produkter

Takplåt/Högprofil- TP 153

TP153 används med fördel i konstruktioner med höga krav på bärförmåga över längre spännvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som isolerat yttertak och sidöverlapp sker i profilbotten. Montering enligt våra föreskrifter ger ett starkt och stabilt montage. Montering av tätband och sidoöverlappskruv tätar ytterligare.

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spännvidder upp till 6m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.

 

Samverkansbalk

Faktablad

Samverkansbalk

Användningsområde:

– Skärmtak
– Carport
– Yttertak (Hallar, skolor, kontor m.m.)

 

Produkter

Takplåt/Högprofil- TP 170

TP170 används med fördel i konstruktioner med höga krav på bärförmåga över längre spännvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som isolerat yttertak och sidöverlapp sker i profilbotten. Montering enligt våra föreskrifter ger ett starkt och stabilt montage. Montering av tätband och sidoöverlappskruv tätar ytterligare.

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spännvidder upp till 6m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.

 

Samverkansbalk

Faktablad

Samverkansbalk

Användningsområde:

– Skärmtak
– Carport
– Yttertak (Hallar, skolor, kontor m.m.)

 

Produkter

Takplåt/Högprofil- TP 200

TP200 används med fördel i konstruktioner med höga krav på bärförmåga över längre spännvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som isolerat yttertak och sidöverlapp sker i profilbotten. Montering enligt våra föreskrifter ger ett starkt och stabilt montage.

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spännvidder upp till 10m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.

 

Samverkansbalk

Faktablad

Samverkansbalk

Användningsområde:

– Skärmtak
– Carport
– Yttertak (Hallar, skolor, kontor m.m.)

 

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!