KVALITÉ OCH MILJÖ

Vårt arbete

För oss på Connector Byggteknik är vårt arbete kring kvalité, miljö och arbetsklimat väldigt viktigt. Vi jobbar med tydliga riktlinjer och du kan läsa mer om hur vi arbetar inom varje delområde i undermenyn till höger.

Hållbarhet

Med Connector Byggtekniks produkter och metoder tar vi tillsammans ställning för framtiden

Kvalitetspolicy

Vi vill med kompetens, nyfikenhet och erfarenhet, med beprövad och ny teknik tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster inom byggbranschen.

Miljöpolicy

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden genom att använda mer miljöanpassade bygg- och kringmaterial.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet är en del av vårt dagliga arbete som syftar till att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Etisk policy

Connector Byggteknik tar aktivt ett etiskt ansvarstagande. och Vi vill konkurrera med andra företag på sunda villkor.

Dataskyddspolicy

Connector Byggteknik AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi hanterar och använder dina personuppgifter.

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!