KVALITÉ OCH MILJÖ

Dataskyddspolicy

Connector Byggteknik AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Connector Byggteknik hanterar och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på produkt@connector.nu

Genom att arbeta hos oss, eller att utföra tjänster åt Connector Byggteknik AB (underentreprenörer, leverantörer), accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Connector Byggteknik AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy.

Vilken information har Connector Byggteknik om dig?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du arbetar som underentreprenör åt oss, eller som anställd, eller som kund. Vi kan komma att behöva lagra viss information om dig under en längre tid, såsom garantiförhållanden, information gällande skatter och avgifter, bankkontonummer, faktura och leveransadresser m m.

Person- och kontaktinformation

Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer etc.

Information om varor/tjänster

Detaljer angående de varor / tjänster du har köpt.

Finansiell information

Din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik, m m

Enhetsinformation

Tex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information

Din geografiska placering

Informationen du ger oss, såväl som information varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi får in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Syftet med behandlingen, varför är behandlingen nödvändig?

  • För att kunna bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
  • Utföra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
  • För att kunna administrera din betalning och kundförhållandet, tex för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss
  • För att kunna administrera din betalning och kundförhållandet, tex för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss
  • För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, tex genom interna eller externa kredit-bedömningar
  • För kundanalys, administrera Connector Byggteknik tjänster och för Connector Byggtekniks interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål
  • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Underentreprenörer och leverantörer samt bolag inom koncernen

Connector Byggteknik kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och underentreprenörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet, samt för att bekräfta din identitet och adress. De kreditupplysningsföretag vi samarbetar med ser du här.

Myndigheter

Connector Byggteknik AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, tex för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och /eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke komplett information om dig själv. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den en gång blev lagrad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Connector Byggteknik AB som hindrar oss att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer ifrån bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakta oss

Connector Byggteknik AB är registrerat hos Bolagsverket med org nr: 559394-9810 och har sitt säte på Omformargatan 2, 721 37, Västerås

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!