KVALITÉ OCH MILJÖ

Etisk policy

Connector Byggteknik tar aktivt ett etiskt ansvarstagande. Att agera etisk ligger i linje med vår grundvärdering. Vi vill konkurrera med andra företag på sunda villkor och förväntar oss att företagets medarbetare, leverantörer och underentreprenader arbetar på samma sätt och omedelbart vidtar åtgärder om annat beteende skulle förekomma. Kontakt med myndigheter och samarbetspartners skall ske korrekt. Vi behandlar alla i vår omgivning lika, med respekt och omtanke.

 

Vår målsättning:

  • Uppnå långvariga relationer mellan oss, kund och leverantör baserad på ömsesidigt förtroende och respekt.
  • Våra medarbetare skall alltid uppfattas som goda representanter för företaget och samhället.
  • Företagets integritet och goda ryckte ligger i medarbetarnas händer och skall upprätthålla Connector Byggtekniks goda namn och rykte.
  • Behandla kunderna rättvist, ärligt och ansvarsfullt. Vi arbetar för att förstå kundernas behov och krav och kommer hela tiden att sträva efter att erbjuda kvalitet och effektiv service.
  • Behandla leverantörer rättvist, ärligt och ansvarsfullt och syfta till att bygga relationer som grundar sig på ömsesidigt förtroende.
  • Måna om att bemöta kollegor, medarbetare, kunder respekt, ödmjukhet och omtanke oavsett kön, roll, social bakgrund, kunskap eller ålder.
  • Inte acceptera diskriminering eller trakasserier. Alla har ett absolut och lika värde och samma rättigheter oberoende av ras, kön, åsikter eller övertygelse.
  • Noggrannt utvärdera och välja leverantörer som delar våra värderingar och följer de lagkrav som ställs.

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!