ENTREPENADER

Connector utför hela samverkanstommar inklusive montage

Connector är inte bara leverantör av samverkansbalkar. Vi utför även leveranser och montage av flexibla samverkansstommar i stål, trä och betong. Bäst lämpade för byggnader med flera våningar såsom kontorshus, sjukhus, skolor, hotell, parkeringshus, gallerior.

Fråga oss så tar vi fram en kostnadseffektiv stomme som står oberoende av Prefab industrin. Med Connectors sätt att bygga kan vi hålla korta leveranstider och du kan sätta en säker kalkyl och komma igång snabbt med projektet. Ju tidigare Connector får vara med i projektet desto mer kan kostnaden på din stomme påverkas positivt.

Connectorstommens fördelar: 

  • En leverantör för hela stommen
  • Snabba leveranser
  • Enkla och snabba montage
  • Står skild från Prefab industrin
  • CE-märkta enligt SS EN 1090–1
  • Inbyggt brandskydd

Det ska vara lätt att beställa av oss. Vår organisation är liten och effektiv och vägen från förfrågan till beslut är kort. Vi går in i alla projekt, stora som små, med kunden i fokus.

Hybridkonstruktioner: Stål, Betong & Trä

Connector Byggteknik är ledande i branschen på samverkan och byggteknik och ser möjligheter i alla material och lösningar. Med moderna trästommar i kombination med våra samverkansbalkar och samverkanspelare skapar du goda förutsättningar m.h.t. estetik, öppna planslösningar och brand.

I takt med att hybridkonstruktioner blir allt vanligare och mer populära är vårt mål att skapa lösningar med produkter som tillsammans ger bästa möjliga hybridresultat.

VI TAR SNABBT FRAM ETT FÖRSLAG UTIFRÅN ERA ÖNSKEMÅL!